Till startsidan

KVÄVEMÄTARE FÖR GÖDSEL
Agros Nova Mk3

Mäter halten växttillgängligt kväve i såväl fast som flytande gödsel. Noggrannhet som lab.-tester. Mätningen tar c:a 5 minuter och svaret visas som kg kväve/m3 gödsel. I utrustningen ingår reagensmedel för 25 analyser. Dessutom ingår en fosfor- och TS-mätare. Allt utom vatten och provhink ingår i utrustningen. Bruksanvisning med bilder visar hur utrustningen används. Utrustningen har hela tiden vidareutvecklats och den finns nu i mer än 60 olika länder. På "Arvensis" kan du se hur kvävehalterna i gödsel varierar.


Agros kvävemätare för stallgödsel
Kvävemätare för stallgödsel
(Första modellen fick Guldmedaljen på SIMA i Paris 1985)
KVÄVEMÄTARE FÖR JORD
Terra Test

Vi har inte hunnit med att uppdatera Jord-kvävemätaren i vinter, men försöker att komma ikapp senare i år.

Mäter jordens innehåll av nitratkväve (halten ammoniumkväve brukar inte variera utan ligger runt 15 kg/ha). Man tar 10 - 15 borrstick runt utvalda punkter. Jorden slammas upp i en hink med vanligt vatten. Ett prov från detta sätts på en nitratsticka, som sedan avläses i reflektometern. Det avlästa värdet överförs till kg N/ha i en tabell. Allt utom jordborr, hink, litermått och vatten ingår i utrustningen. Mycket stor noggrannhet - förmodligen oslagbar.


Agros jordkvävemätare
Jordkvävemätare
JORDBORR I ROSTFRITT

Jordborret som vi utvecklat är av rostfritt stål och smalare än äldre modeller för att lättare gå ner i styv jord och ta mer representativa prov. Borret är 90 cm långt, slitsat till 15 cm och har markeringar var 15-e cm. Man tar provet 15-cm djupt åt gången ner till önskat djup. Används till all slags jordprovtagning.


Agros jordborr
Jordborr i rostfritt
PRISLISTA MAJ 2023

Kvävemätare för gödsel - Nova Mk3
Reagensmedel + pH-höjare - refill (25 anal.)
Fosfor- & TS-mätare (reservdel)
Manometer (reservdel)
6800:-
350:-
500:-
1200:-
Kvävemätare för jord - Terra Test
Reflektometer - Nitrachek (ingår i TT)
Teststickor 100 st. - refill
Kalibreringsvätska - refill
Filter 25 st. - refill
7200:-
3000:-
700:-
200:-
1600:-
Jordborr för jordkvävemätare

2400:-

Moms och frakt tillkommer


Reflektometer används för avläsning av nitratstickor. Tillsammans med bif. kalibreringsvätska blir noggrannheten minst 90% - ingår i jordkvävemätaren. (Används även för bladanalyser).
Jordborret, av rostfritt stål, är framtaget för jordkvävemätaren. Man kan även använda vissa andra jordborr till Terra Test - fråga oss

Gamla (0 - 41 år) gödselkvävemätare kan sändas in till oss för gratis kontroll och provtryckning.Beställning och rådgivning

Agros · Tfn. 072 891 0010 · E-post:
agros@agros.se