Agros trade mark

AGROS

Science for prosperity and environment

Est. 1982 · 42 years
Gold Medal SIMA Paris 1985
E-mail: agros@agros.se
Östergatan 29 · 53132 Lidköping · Sweden

På svenska In English
Agros har sedan starten 1982, bl.a. utvecklat kvävemätare för stallgödsel och jord. 1985 erhöll Agros kvävemätare guldmedaljen på SIMA i Paris, världens största lantbruksutställning.

OBS: för att veta hur mycket kväve som tillsätts med stallgödsel, måste man mäta det växttillgängliga kvävet. Detta kan endast mätas fältmässigt med Agros kvävemätare!

Agros utvecklar och testar även teknik för avloppsreningsverk.
Agros has developed Nitrogen meters for manure and soil since 1982. The Nitrogen meter for manure received the Gold Medal at the agric. exhibition SIMA (biggest in the world) in Paris 1985.

OBS: the only way to know how much (plant available) Nitrogen you apply to the field by the manure, is to use Agros Nitrogen meter (or sending a sample to lab.)

Agros also developes and tests technology for sewage plants.
Innehåll Contents
· Kvävemätare & Priser
· Bruksanvisning
· Utrikes representation
· Nitrogen meters
· Directions for use
· Representation

Still no competitors

AgeraIT