Till startsidan

KVÄVEMÄTARE FÖR GÖDSEL
Agros Nova Mk3

Mäter halten växttillgängligt kväve i såväl fast som flytande gödsel. Noggrannhet som lab.-tester. Mätningen tar c:a 5 minuter och svaret visas som kg kväve/m3 gödsel. I utrustningen ingår reagensmedel för 50 analyser. Dessutom ingår en fosfor- och TS-mätare. Titta på Bruksanvisning med bilder nedan, där man kan se hur utrustningen används. Utrustningen har hela tiden vidareutvecklats och den finns nu i 56 olika länder. På "Greppa Näringen" kan du se hur kvävehalterna i gödsel varierar.


Agros kvävemätare för stallgödsel
Kvävemätare för stallgödsel
(Första modellen fick Guldmedalj på SIMA i Paris 1985)
KVÄVEMÄTARE FÖR JORD
Terra Test

Mäter jordens innehåll av nitratkväve (halten ammoniumkväve brukar inte variera utan ligger runt 15 kg/ha). Man tar 10 - 15 borrstick, antingen som linjekartering eller runt utvalda punkter. Jorden slammas upp i en hink med vanligt vatten. Ett prov från detta sätts på en nitratsticka, som sedan avläses i reflektometern. Det avlästa värdet överförs till kg N/ha i en tabell. Allt utom jordborr, hink, litermått och vatten finns i utrustningen. Mycket stor noggrannhet - förmodligen oslagbar.


Agros jordkvävemätare
Jordkvävemätare
JORDBORR I ROSTFRITT

Jordborret som vi utvecklat är helt av rostfritt och smalare än äldre modeller för att lättare gå ner i styv jord och ta mer representativa prov. Borret är 90 cm långt, slitsat till 15 cm och har markeringar var 15-e cm. Man tar provet 15-cm djupt åt gången ner till 30 - 90 cm djup, allt efter önskemål. Används till all sorts jordprovtagning.


Agros jordborr
Jordborr i rostfritt
PRISLISTA MARS 2018

Kvävemätare för gödsel - Nova Mk3
Reagensmedel + pH-höjare - refill
Fosfor- & TS-mätare (reservdel)
Manometer (reservdel)
4800:-
400:-
260:-
1200:-
Kvävemätare för jord - Terra Test
Reflektometer - Nitrachek (ingår i TT)
Teststickor 100 st. - refill
Kalibreringsvätska - refill
Filter 25 st. - refill
5800:-
2900:-
800:-
200:-
1600:-
Jordborr för jordkvävemätare

2000:-

Moms och frakt tillkommer


Reflektometer används för avläsning av nitratstickor. Tillsammans med bif. kalibreringsvätska blir noggrannheten minst 90%. Används även för bladanalys. Ingår i jordkvävemätaren.
Jordborret, helt av rostfritt, är framtaget för jordkvävemätaren. Man kan även använda vissa andra jordborr till Terra Test - fråga oss

Gamla gödselkvävemätare kan sändas in till oss för gratis provtryckning.Agros · Östergatan 29 · 53132 Lidköping · Tfn. 072 8910010 · E-post: agros@agros.se