Till startsidan

KVÄVEMÄTARE FÖR GÖDSEL
Agros Nova Mk3

Mäter halten växttillgängligt kväve i såväl fast som flytande gödsel. Noggrannhet som lab.-tester. Mätningen tar c:a 5 minuter och svaret visas som kg kväve/m3 gödsel. I utrustningen ingår reagensmedel för 50 analyser. Dessutom ingår en fosfor- och TS-mätare. Titta på Bruksanvisning med bilder nedan, där man kan se hur utrustningen används. Utrustningen har hela tiden vidareutvecklats och den finns nu i 52 olika länder. På "Greppa Näringen" kan du se hur kvävehalterna i gödsel varierar.


Agros kvävemätare för stallgödsel
Kvävemätare för stallgödsel
(Första modellen fick Guldmedaljen på SIMA i Paris 1985)
KVÄVEMÄTARE FÖR JORD
Terra Test

Mäter jordens innehåll av nitratkväve (halten ammoniumkväve brukar inte variera utan ligger runt 15 kg/ha). Man tar 10 - 15 jordprover, antingen som linjekartering eller runt utvalda punkter. Jorden slammas upp i en hink med vanligt vatten. Ett prov från detta sätts på en nitratsticka, som sedan avläses i reflektometern. Det avlästa värdet överförs till kg N/ha i en tabell. Allt utom jordborr, hink och vatten finns i utrustningen. Mycket stor noggrannhet - förmodligen oslagbar.


Agros jordkvävemätare
Jordkvävemätare
JORDBORR I ROSTFRITT

Jordborret som vi utvecklat är helt av rostfritt och smalare än äldre modeller för att lättare gå ner i styv jord och ta mer representativa prov. Borret är 90 cm långt, slitsat till 15 cm och har markeringar var 15-e cm. Man tar provet 15-cm djupt åt gången ner till 30 - 90 cm djup, allt efter önskemål. Används till all sorts jordprovtagning.


Agros jordborr
Jordborr i rostfritt
PRISLISTA JANUARI 2018

Kvävemätare för gödsel - Nova Mk3
Reagensmedel + pH-höjare - refill
Fosfor- & TS-mätare (reservdel)
Manometer (reservdel)
4600:-
400:-
240:-
1200:-
Kvävemätare för jord - Terra Test
Reflektometer - Nitrachek (ingår i TT)
Teststickor 100 st. - refill
Kalibreringsvätska - refill
Filter 25 st. - refill
5600:-
2900:-
800:-
150:-
1600:-
Jordborr för jordkvävemätare

2000:-Reflektometer används för avläsning av nitratstickor. Tillsammans med bif. kalibreringsvätska blir noggrannheten minst 90%. Används även för bladanalys. Ingår i jordkvävemätaren.
Jordborret, helt av rostfritt, är framtaget för jordkvävemätaren. Man kan även använda vissa andra jordborr till Terra Test - fråga oss

Kvävemätarna är utvecklade av Agros. Utveckling av nya och gamla produkter pågår ständigt och vi samarbetar med svenska och utländska universitet och forskningsinstitutioner, så att vi skall kunna fortsätta vara världsledande.

Gamla gödselkvävemätare kan sändas in till oss för gratis provtryckning.

Moms och frakt tillkommer

Agros · Östergatan 29 · 53132 Lidköping · Tfn. 072 8910010 · E-post: agros@agros.se


Använda sökord: agros, nova, kvävemätare, gödsel,
stallgödsel, nitrachek, jordborr, markkartering,
gödselburk, gödselburken, sketburken, NPK, kväve,
fosfor, kalium, gödsling, gödslingsrekommendationer