Agros trade mark

AGROS

Science and development
Est. 1982 · Gold Medal SIMA Paris 1985
Östergatan 29 · SE-53132 Lidköping · Tel. +46-072 891 0010 · E-mail: agros@agros.se

På svenska In English
Agros har sedan starten 1982 utvecklat kvävemätare för stallgödsel, jord och vatten. 1985 erhöll Agros gödselkvävemätare guldmedalj på SIMA i Paris, världens största lantbruksutställning. Agros har även utvecklat datorprogram för optimering av gödsling till olika grödor samt ko- och svinprogram för optimerad utfodring. För närvarande utför Agros bl.a. försök med halmfilter, som skall ta upp näring från dränerings- och avloppsvatten. Agros has developed Nitrogen meters for manure, soil and water since 1982. The Nitrogen meter for manure received the Gold Medal at SIMA in Paris 1985. Agros has also developed computer programs for optimizing the fertilizer application to different crops, and programs to optimize the feeding of cattle and swine. At present Agros is testing a straw filter, that shall adsorb the nutrients from drainage and waste water.
Innehåll Contents
Kvävemätare & Priser
· Bruksanvisning
· Testresultat
· Återförsäljare
Nitrogen meters
· Directions for use
· Test results
· Representation